Spring til indhold

Åbningstider, kontakt og nyheder

Vi følger gældende regler for hygiejne og beskyttelse, og bærer mundbind og briller ved alle vores undersøgelser og behandlinger.

Tandplejen er åben for både almindelig vejledning og for akutte henvendelser indenfor almindelig åbningstid (kl. 8-15) på tlf. 55 36 37 90 og på tandplejen@vordingborg.dk

Al henvendelse skal ske pr. telefon eller pr. mail. Personligt fremmøde er kun muligt ved forudgående aftale.

Tandklinikkerne er åbne alle skoledage samt første og sidste uge i sommerferien.

 

GRATIS TANDPLEJE TIL 18-21 ÅRIGE

Folketinget har vedtaget, at alle unge fra 18 år til og med 21 år, skal tilbydes gratis tandpleje. Lovgivningen træder i kraft 1.juli 2022.

Det betyder helt konkret at alle, der er født efter d. 31.12-2003 vil blive indsluset i ordningen om gratis tandpleje i kommunal regi. Indslusningen vil ske årgangsvis startende med fødselsårgang 2004 i 2022. 2005 årgangen i 2023 osv. indtil alle årgange er fuld indsluset i 2025. Fritvalgsordningen som hidtil har været gældende fra 16-17 årige, vil i takt med at tilbuddet er fuld implementeret, også gælde hele målgruppen 18-21årige.

Alle unge i målgruppen vil ud over denne kommunikation også få direkte besked fra tandplejen via E-boks.

Børne- og ungdomstandplejen

d. 1 januar 2018 blev der indført via Sundhedsloven frit valg vedr. Tandpleje for børn og unge under 16 år.

Det betyder, at børn og unge under 16 år kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i den kommunale tandpleje - men også i privat tandlægepraksis.

Ønskes tandpleje i privat praksis betaler kommunalbestyrelsen tilskud på 65%, og egenbetalingen er således 35% af udgifterne.

Hvis man ønsker at benytte det private tandplejetilbud, skal man først udmelde sig fra det kommunale tandplejetilbud. Udmeldelsen sker for det samlede tandplejetilbud – det vil sige både basistandplejen og tandreguleringen.

Man kan ikke udmelde sig fra et tandplejetilbud til et andet  midt i et aktivt behandlingsforløb, da det er vigtigt, at behandlinger fuldføres i det regi, de er påbegyndt.

Ligeledes kan børn og unge vælge at modtage tandplejetilbuddet hos en anden kommunes kommunale tandpleje. Dette vil også gælde det samlede tandplejetilbud og kan kun lade sig gøre, såfremt den anden kommune har kapacitet til det.

Da Bekendtgørelsen til ændringen i Sundhedsloven først kommer i februar 2018, vil der senere blive evt. tilføjelser/ændringer til ovenstående.

Omsorgstandplejen

Personer der får tilbudt omsorgstandpleje ved offentlig klinik, kan i stedet fra d. 1 januar 2018  vælge at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Der vil være en egenbetaling på ca. 570 kr. årligt i 2023 ( reguleres hvert år), resten af behandlingen betales af kommunen. Dog kan påbegyndelse af særligt dyre behandlinger ikke ske, medmindre der foreligger en godkendelse fra kommunen.

 

Tandplejen kan kontaktes på tlf. 55 36 37 90 i tidsrummet kl. 7.45-15.15