Spring til indhold

7-14 år

Skolebørn går som udgangspunkt til tandlæge på den klinik der er på skolen eller klinikken i nærheden.

Tandplejen indkalder automatisk til besøg på tandklinikken. Børnene bliver indkaldt til undersøgelse og behandling indtil de fylder 22 år.

Tillid og tryghed er nøgleord ved hver tandlægebesøg. 

Undersøgelse og behandling tager udgangspunkt i det enkelte barns behov.

På klinikkerne vil barnet blive modtaget af et behandler team af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter med erfaring i børne- og ungdomstandpleje.

Ved besøget vurderer tandplejen, hvornår barnets behov for den næste undersøgelse er, og opstår der problemer med barnets tænder, eller får man brug for råd vedrørende tandpleje, er man altid velkommen til at kontakte Tandplejen på tlf. 55363790.

Såfremt man udebliver to gange i træk, bliver man tilbudt en samtale med behandleren for at vi kan få afklaret årsagen til, at man ikke kommer til de afsatte tider. Ved samtalen tales om hvilke tidspunkter, der vil passe familien bedst, hvem tandlægetiderne skal sendes til, vores bekymring for barnet/ den unge, vores ansvar i forhold til tandbehandlingen etc. etc. På denne måde håber vi, at vi sammen kan finde en god måde at gå til tandlæge på samt få afklaret evt. problemer ved mødet med Tandplejen. Der lægges vægt på, at denne samtale opleves positivt – til gavn for barnet / den unge.

Tandplejen har sms-service. Forældrene får tilsendt en sms, som minder om den aftalte tid hos tandplejen. Vi udsender sms beskeden 24 timer før aftalen med os.