Spring til indhold

Information til dig om specialtandplejen

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Sundhedsloven tilbyde specialiseret tandpleje til sindslidende, udviklingshæmmede m. fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne – og voksentandplejen.

Behandlingen er gratis for børn og unge under 22 år. Når de unge fylder 22 år, kan de fortsætte i specialtandplejen i Vordingborg kommunale Tandpleje mod en egenbetaling, der maximalt udgør 2130 kr. pr. år (reguleres årligt).

Anmodning om deltagelse specialtandplejen rettes til en fagperson, der har jævnlig kontakt med borgeren og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for pågældende borger. ( privat tandlæge, pædagog, socialpædagog etc.)

Anmodning om deltagelse i specialtandplejen sendes til tandplejen@vordingborg.dk med oplysning om henvisningsgrund, data vedrørende borgeren samt kontaktperson etc..  

Behandlingen foretages enten i Vordingborg kommunale Tandpleje eller i Region Sjælland på deres klinik i Næstved.

Enkelte af de borgere, der behandles i specialtandplejen i Region Sjælland, vil fra efteråret 2019, modtage tid til tandundersøgelse og forebyggelse på vores klinik i Stege, Langgade 57. Dette for at reducere transporttiden.

Specialtandplejen foregår for de borgere, der kan behandles i Vordingborg kommunale Tandpleje, fra august 2019, på Tandklinikken i Præstø, Skolevej 17, 4720 Præstø.

Dog vil narkosebehandlinger stadig foregå på klinikken i Vordingborg, Sankelmarksvej10 N, 4760 Vordingborg.