Spring til indhold

Information til dig om omsorgstandpleje

  • I følge lov om tandpleje skal kommunen tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der er tilmeldt folkeregistret i Vordingborg Kommune og som får daglig hjælp til personlig pleje pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap og kun vanskeligt kan benytte sig af de almindelige tandplejetilbud.

Omsorgstandplejens målsætning:

  • Formålet med omsorgstandplejen er så vidt muligt at sikre en god tyggeevne, at undgå smertegivende tilstande i mundhulen, og dermed fremme den enkeltes sundhed og trivsel samtidig med, at der tages hensyn til den enkelte borgers kræfter og formåen til at gennemføre behandling. Det er endvidere vores mål at instruere plejepersonalet i at hjælpe borgeren med den daglige mundhygiejne.

Omsorgstandplejen er et tilbud:

  • Borgere, der ikke ønsker at modtage kommunens tilbud om omsorgstandpleje, bevarer retten til tandpleje efter reglerne i lov om offentlig sygesikring.

Tilbuddet omfatter:

  • Vi ser borgeren efter den enkeltes behov, og det vil som regel indebære at borgeren bliver tilset af tandplejen senest 2 måneder efter tilmelding.

  • alle borgere med egne tænder vil blive undersøgt 2 gange årligt og derudover efter behov få tilbudt tandrensning, fluorbehandling og hjælp til mundhygiejne.

  • symptomgivende tilstande vil tilstræbes afhjulpet indenfor 1 uge efter henvendelse.

  • smerter søges afhjulpet senest 1 døgn efter henvendelse.

  • protesebærere undersøges 1 gang årligt.

  • Egenbetaling er på 590,00 kr/år i 2024. Beløbet dækker undersøgelse, her finder du ansøgnings- og helbredsskema forebyggende behandling og behandling af egne tænder og/eller proteser.

Ansøgning:

Du skal udfylde dette ansøgningsskema til omsorgstandplejen 

Du skal udfylde dette helbredsskema